DEL VALLÈS AL PENEDÈS
Can Feliu és una casa de pagès del Penedès, amb més celler que graner, on les rengleres de ceps han fet fugir els arbres cap a les torrenteres i allí i tot encara els persegueixen.

A can Feliu hi ha una àvia. Jo no sé com pot ésser una casa de pagès sense àvia. L'àvia de can Feliu tenia una bonica història. Era filla d'una casa del Vallès i allí els pagesos, quan l'àvia era fadrina, no eren tan estalviadors com al Panadès; tenien més hortes i més aigua, comptaven més moneda, els fadrins per un tres i no res es plantaven a Barcelona i feien negocis i les fadrines anaven ben guarnides i sense ésser tan empalagoses com les de ciutat no eren de bon tros tan eixutes com les de muntanya enllà. I és clar, el Vallès portava joves a les cases de tot Catalunya i hereu que s'esqueia passar per aquesta esplanada que es veu des del Tibidabo girat d'esquena a Barcelona o per la que s'endevina a l'altra banda del turó de Montcada fins als afraus del Congost ja era cosa perduda per les mosses del seu propi país.Jaume Raventós (1868-1938)