0.1. APROXIMACIÓ AL CONCEPTE D'ART.

•  El concepte"Art". Primeres referències i evolució al llarg de la història: Grècia, Roma, Edat Mitjana, Renaixement, Segle XVIII, Segle XIX. Possibles definicions. Diferència artista / artesà. La bellesa.

"Faemino y Cansado en el Museo del Prado", a El orgullo del tercer mundo. TVE (a partir min. 3)

0.2. FUNCIÓ DE L'ART AL LLARG DE LA HISTÒRIA.

•  Funció pràctica. Funció religiosa. Funció ideològico-política. Funció científica. Funció estètica. Consideracions sobre l'art en l'actualitat.

0.3. ANÀLISI DE L'OBRA D'ART.

0.3.1. Arquitectura

•  Elements a tenir en consideració per analitzar obres arquitectòniques

0.3.2. Escultura

•  Elements a tenir en consideració per analitzar obres escultòriques

0.3.3. Pintura

•  Elements a tenir en consideració per analitzar obres pictòriques