10.1. CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL. MARC CRONOLÒGIC. CARACTERÍSTIQUES GENERALS.

•   Des de la 2a 1/2 s.XVIII fins 1r 1/3 s.XIX. Principals referents històrics: Antic Règim, Revolució Industrial a Anglaterra, Revolució Francesa, Imperi Napoleònic, Restauració, primeres Revolucions Liberals i Nacionalisme. Context cultural. Característiques generals.

10.2. ARQUITECTURA NEOCLÀSSICA

•   Característiques generals. Reacció al barroc. Racionalitat, simplicitat i utilitat.

10.3. ESCULTURA NEOCLÀSSICA

•   Característiques generals. De l'espiritualitat barroca de complexa decoració a la puresa i equilibri neoclàssics. Antonio CANOVA (1757-1822). Bertel THORVALDSEN (1770-1844).

10.4. PINTURA NEOCLÀSSICA

•   Característiques generals. Jacques-Louis DAVID (1748-1825). Jean Auguste Dominique INGRES (1780-1867). Anton Raphael MENGS (1728-1779). Un cas especial: Francisco de GOYA (1746-1828).

Jacques-Louis DAVID (1748-1828)

Jean Auguste Dominique INGRES (1780-1867)

Anton Raphael MENGS (1728-1779)

Francisco de GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)