Assignació manual d'IP en Linux

Els ordinadors necessiten per navegar per Internet una adreça IP (una “matrícula” formada per quatre xifres separades per punts) i una configuració de passarel·la i de servidor de noms. Hi ha dues maneres de fer aquesta configuració:

Les xarxes informàtiques de les escoles s'acostumen a configurar amb la segona opció, cada dispositiu té una adreça IP fixa que s'introdueix manualment.

En canvi, les distribucions Linux de tipus CD-Live (Knoppix, Catix, Xarnoppix...) busquen generalment un servidor DHCP per a configurar-se automàticament en arrencar. Recordem que la característica principal d'aquest tipus de distribucions és que arrenquen directament del CD-ROM i no s'instal·len al disc dur. Això fa que no puguin retenir les opcions introduïdes manualment en la seva configuració.

Per poder navegar amb un CD-Live en una xarxa sense DHCP, com la majoria de les que tenim a les escoles, podem seguir aquests passos:

 1. Apuntar-nos l'adreça IP de l'ordinador i la configuració de la xarxa

  Si l'ordinador arrenca amb Windows, anem a IniciTauler de control, seleccionem Connexions de la xarxa, seleccionem la xarxa local amb el botó dret, i anem a Propietats. A la finestra que apareix, seleccionem el protocol TCP/IP i fem clic a Propietats. En aquest punt us caldrà apuntar tres coses:

 2. Si havíem posat en marxa el Windows, tancar-lo i engegar l'ordinador amb el CD-Live

  Quan el Linux arrenqui probablement es queixarà de que no ha pogut trobar cap servidor DHCP. Ignoreu aquests errors i continueu.

 3. Obrir una consola (o terminal)

  Normalment es troben al grup de programes Sistema

 4. Escriure aquestes dues ordres:

  sudo ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx up
  sudo route add default gw yyy.yyy.yyy.yyy


  El primer valor (xxx.xxx.xxx.xxx) s'ha de substituir per l'adreça IP de l'ordinador que hem apuntat al pas 1, i el segon (yyy.yyy.yyy.yyy) pel de la passarel·la.

  Si el sistema demana una contrasenya caldrà buscar-la a la documentació del CD-Live. En la Catix és “catix”.

 5. Editar el fitxer resolv.conf

  Per indicar els servidor de noms ens caldrà editar un fitxer de text. Comenceu per escriure al terminal:

  sudo kedit /etc/resolv.conf
  (si no funciona, proveu amb gedit en comptes de kedit)

  Això farà que s'obri una finestra amb un document on apareixen normalment dues adreces IP. Canvieu-les per les que heu apuntat al pas 1,que a la XTEC són: 213.176.161.16 i 213.176.161.18.

  Deseu el document i tanqueu la finestra de l'editor i la consola.

Si heu seguit tots aquests passos ja hauríeu de poder navegar per Internet amb el Firefox, el Konkeror o qualsevol altre navegador que porti integrat el CD-Live.

Aquest document resta obert a tots els suggeriments i propostes de millora que vulgueu fer-hi. Escriviu-me si en teniu qualsevol.