Aproximació a Internet

El document "Aproximació a Internet", publicat pel Departament d'Ensenyament, és un material adreçat als cursos de formació del professorat. Si no disposeu de la còpia impresa podeu baixar-vos aquest facsímil en format Adobe Acrobat:

aproint.pdf (359 Kb)

Hi ha modificacions que s'han produït amb posterioritat a la publicació del document original:

 • Us recomanem una passejada per la Xtec'nics per trobar informació actualitzada sobre el funcionament dels serveis de la XTEC, configuració dels routers, ús del proxy... i mil coses més.

 • Per millorar l'efectivitat de la connexió a Internet des de la XTEC us recomanem utilitzar el nou servei de proxy.

 • En les pràctiques de News es proposa utilitzar el servidor news.uab.es. Ara és molt més pràctic fer servir aquest altre: news.cesca.es ja que dóna un accés més ràpid des de la XTEC.

 • He afegit dues referències bibliogràfiques noves: la conferència "Cultura i canvi tecnològic" del Dr. Llorenç Valverde, i el llibre "Atrapats a Internet" d'Albert Folch (Ed. Empúries), una part del qual es troba disponible a la web.

Aquesta és la relació d'enllaços que són citats al document. El símbol indica que han canviat d'adreça, o que han estat afegits amb posterioritat a l'edició original del document:


Introducció
Com funciona Internet?
La web
El correu electrònic
El tauler d'anuncis: News
Altres serveis
Internet com a eina educativa
Bibliografia i enllaços

Introducció

Com funciona Internet?

La web

El correu electrònic

El tauler d'anuncis: News

 • Adreça del servidor de notícies:

  news.cesca.es

  Recomanem fer servir aquest servidor en comptes del que s'havia indicat als apunts (news.uab.es), ja que dóna un accés molt més ràpid des de la XTEC.

 • Llista de servidors News de lliure accés:
  http://www.freenewsgroups.com

Altres serveis

Internet com a eina educativa

Bibliografia i enllaços

Si trobeu alguna errada, algun enllaç que hagi deixat de funcionar o alguna aportació nova que cregueu interessant, feu-m'ho saber i ho inclourem a la llista. Gràcies!


Francesc Busquets
22/10/99