Activitat # 20
 

PICASSO: La Guerra, oli sobre fusta (1952), Temple de la Pau de Vallauris (Franša). A: SANTOS, Picasso, lÓm. 50.

Activitat # 20:

Descriu i compara aquest quadre amb el Guernica.

Compara amb la teva resposta