Cončixer l'Art      Frederic Chordá
Abans de començar

0. Quč sabem?

1. Com mirem?

2. Al voltant de l'Art

3. Coneixer la Pintura

4. Coneixer l'Escultura

5.Coneixer l'Arquitectura

Conceptes Vocabulari Imatges Activitats

Didŕctica

Aquesta web ha estat possible per la concessió d'una llicčncia d'estudis atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2622 de 20.4.1998).

fchorda@pie.xtec.es