Art del Renaixement
 


Model d'Examen.

 

1. Tractar amb exemples:

Els assumptes religiosos al Renaixement.

 

2. Leonardo.