Art del Renaixement
 


Masaccio

St. Pere guarint amb la seva ombra (c. 1426).
webmaster