Art del Renaixement
 


Els Procediments Artístics.

Al Renaixement, valor artístic i materials preciosos anaven lligats; per exemple, la tomba dels germans Piero i Giovanni de Medici (sagristia vella de San Lorenzo, a Florència, 1469-72), d’Andrea del Verrocchio, és molt senzilla, però està feta amb els materials més apreciats a l’Antigüitat: marbre, pòrfir i bronce, als que s’afegeix la pietra serena (del seu color).

No existia la divisió entre les grans arts (Pintura, Escultura) i les decoratives, tenint, en tot cas, més importància aquestes.

WELCH: pp. 27-36.
webmaster