Art del Renaixement
 


El treball de l’artista.

L’artista no treballava sol sino associat amb d’altres, dins d’un taller.

Els gremis associaven tots els tallers dels qui treballaven dins d’un mateix ram; regulaven l’exercici de l’ofici i tambè la vida religiosa; fonamentalment establien les vies d’accès a la professió, la qualitat del treball i dels materials i formes d’arbitratge; a vegades tambè control·laven els preus.
webmaster