Art del Renaixement
 


Miquel Àngel, escultor.

El Moisès de Miquel Àngel, de Freud (1914).

Està assegut, amb el tronc de front i el cap i la mirada cap a l’esquerra; el peu dret al terra, aixecant l’esquerre; el braç dret toca les taules de la llei i una part de la barba, i l’esquerre reposa sobre la falda.

Les descripcions dels crítics són molt inexactes.

La fesomia de Moisès és (diu Thode) barreja de còlera, dolor i menyspreu; la còlera a l’entrecella contreta; el dolor, a la mirada, i el menyspreu al llavi de baix que surt i els extrems de la boca, cap baix.

Thode recorda que aquesta figura va ser projectada com element d’una sèrie de sis i que està representada assegut; representa la vida contemplativa oposada a l’activa; contradiu el caràcter del fet: el descens des del Sinai cap el campament.

Moisès no vol aixecar-se, vol estar en calma, una calma pesada, sagrada, eternament assegut i enfadat.

Miquel Àngel crea un tipus de caràcter: un guia de la Humanitat que, conscient de la seva missió legisladora i divina, ensopega amb la resistència dels homes; es caracteritza per l’expressió enèrgica de la seva voluntat, penetrant la representació intuïtiva d’un moviment que penetri la seva aparent serenitat; la seva tensió s’aprecia al gir del cap, la tensió dels músculs i la posició de la cama esquerra. És la mateixa actitud de Guiliano, el vis activus, de les tombes medicees.

És tot un tipus de caràcter al que hi ha una relació íntima entre l’estat d’ànim de l’heroi i el contrast entre serenitat aparent i agitació interior.

Freud fa referència als treballs de Morelli, sobretot perquè usa els elements encoberts per extreure conclusions, com el psicoanàlisi.

La posició de la ma dreta i de les taules de la Llei.

El dit del mig s’enfonsa profundament dins de la barba, en un gest difícil d’entendre. La barba es desplaça cap a la dreta encara que el cap es mou vers l’esquerra ¿Quins són els motius d’aquesta diagonal? És un detall que comporta un sentit.

Les taules apareixen invertides (amb la part superior, arrodonida, cap baix): Moisès les portava amb la part arrodonida encaixada a la palma de la mà, per més bon portar; ha vist la idolatria dels israelites; s’ha indignat tant que ha perdut el sentit i les taules han relliscat; llavors les taules s’escorren i ell ha fet un moviment ràpid del colze, prement-les; el dit a la barba s’està retirant d’allà, per agafar els objectes.

Moisès no s’alçarà per trencar les taules: el seu moviment no és aquest sinó de contenir-se per no trencar-les. Estava colèric però s’ha dominat i ha domat la seva fúria, traspassat pel dolor i el menyspreu. En enfadar-se va oblidar les taules, però, conscient de la seva missió, ha reprimit el seu desig i s’ha quedat quiet, com l’ha fet Miquel Àngel.

El cos ens informa d’aquestes fases: el cap presenta els afectes, el cos el moviment reprimit i el peu senyala l’inici de l’acció frustrada. Hi ha una trajectòria vertical de dalt fins baix.

No és el Moisès de la Bíblia (Llibre 2on de Moisès, cap. 32).

Diu Freud: El temor de que les taules es trenquin apaga la còlera o, al menys, la inhibeix; així ha integrat una cosa nova i sobrehumana a la figura de Moisès, i la enorme massa corporal i la prodigiosa musculatura de l’estàtua no passions en benefici de la missió a la que s’ha consagrat.

Miquel Àngel ha arribat, a la seva obra, sovint al límit més extrem del que l’Art pot expressar; el Moisès deixa endevinar la tempesta d’una violenta agitació pels senyals que el seu curs va deixar en la calma que manifesta.