- BROMATQUIM - - BIBLIOGRAFIA -

a la pàgina d'inici
(Veure bibliografia en format PDF )

Aquí únicament faig esment d'uns quants texts d'entre els moltíssims que hi ha en els camps de l'anàlisi química i la bromatologia. De fet només faig constar els que han pogut ser emprats com a consulta en l'elaboració de les "Pràctiques d'Iniciació a la Bromatologia - protocols d'anàlisi química -" i de "Introducció a l'Anàlisi Química Instrumental" (ambdós texts es poden baixar a l'apartat "downloads")

ALEXEIEV, V. N.: "Análisis Cuantitativo". Ed Mir (Moscú).

ALMAGRO, V.: "Polarografía". Ed Alhambra (Madrid).

ARRIBAS JIMENO, S: "Marcha Analítica de Cationes sin Precipitación de Sulfuros". Gráficas Summa (Oviedo).

CALMET, J y GARCIA, J.: "Manual Práctico del Laboratorio Químico y Farmacéutico". Calmet y García (Barcelona).

Equip Tècnic de KONIK : "Cromatógrafo líquido-líquido KNK-500. Manual del usuario". Konik Instruments (Sant Cugat del Vallés).

FERNÁNDEZ BORRÀS, F: "Introducció a l'Anàlisi Química Instrumental". EiLibros.

FERRANDO, R. i HENRY, N.: "Determinación Microscópica de los Componentes de los Piensos". Ed. Acribia (Saragossa).

HRDLICKA, ALES: "Fundamental Course of High Performance Líquid Chromatography". UAB-Estudi General de Girona (Girona).

IBARZ, J.: "Problemas de Química General". Ed Marín (Barcelona).

PANREAC: Col·lecció "Métodos Analíticos en Alimentaria". M & E. SA.

PROBUS SA: "Métodos de Análisis. Análisis de Piensos y sus Materias Primas". Probus SA.

ROBINSON, J. W.: "Principios de Análisis Instrumental". Ed Acribía (Zaragoza).

SKOOG, D. A. y LEARY, J. J.: "Análisis Instrumental". Ed Mc Graw-Hill (Madrid).

SKOOG, D. A. y WEST, D. M.: "Química Analítica". Ed Mc Graw Hill (México).

STORCH DE GRACIA, J. M.: "Fundamentos de la Cromatografía de Gases". Ed Alhambra (Madrid).

VOGEL A.I.: "Química Analítica Cuantitativa. vol II". Ed Kapelusz (Buenos Aires).

VOGEL, A I: "Química Analítica Cuantitativa". Ed. Kapelusz (Buenos Aires)

WALTON y REYES : "Análisis Químico e Instrumental Moderno". Ed Reverté (Barcelona).

WILLARD, FURMAN, BIRICKER : "Análisis Químico Cuantitativo". Ed Marín (Barcelona).

WILLARD, MERRIT, DEAN : "Métodos Instrumentales de Análisis". CECSA (Barcelona).

YOST, ETTRE, CONLON : "Practical Líquid Chromatography-An Introduction". Ed Perkin-Elmer (Norwlak-USA)