CÓlcul aproximat d'Órees: Regla dels trapezis


Figura: Regla dels trapezis. (Pots necessitar plugin de Java 1.2.4)
Juny 2004, Paco Gonzßlez