CÓlcul aproximat d'Órees: Regla del punt mig


Figura: Regla del punt mig. (Pots necessitar plugin de Java 1.2.4)
Juny 2004, Paco Gonzßlez