Suma de nombres complexos


Figura: Suma de nombres complexos. (Pots necessitar plugin de Java 1.2.4)
Maig 2004, Paco González