costa

-- QUADERNS DE FILOSOFIA --


F.GRAELL i DENIEL obtingué el grau en filosofia per la Universitat de Barcelona amb la tesina Una lectura del projecte filosòfic de M.Merleau-Ponty a "Le visible et l'invisible" (1979), i el doctorat amb la tesi Els nombres i les línies (1990). Ha escrit Sentit i límit (1982), on cerca un llenguatge propi i la voluntat de contrabalançar-se amb el heideggerisme i el sartrisme, Escrits per a l'altre (1983) on s'acara als personalismes i a les filosofies de l'alteritat; Anàlisis del fet social (1984) i Nacionalisme i humanització (1986) - Premi Serra i Moret 1986 -, que s'introdueixen en la filosofia social, Filosofia del temps (1987), etc.. Ha participat en diferents congressos internacionals de filosofia, i ha escrits en revistes catalanes i internacionals.


El 1993 apareix Lògica, llenguatge i matemàtica, exponent clar de la nova etapa, perllongada, a partir de 1997, amb la col.lecció de Quaderns de Filosofia els exemplars de la qual es lliuren en aquesta web. Les seves diferents edicions van palesant una constant evolució del pensament de l'autor.