-- QUADERNS DE FILOSOFIA--


Quaderns de filosofia és una col.lecció d'assaigs d'extensió breu, que han estat ja editats, i que han rebut més d'un centenar de professors.
Els temes abracen tot el ventall dels problemes del pensament, seguint un cert ordre cíclic: estudis de filosofia de la ciència, reflexions ètiques i estètiques, assaigs polítics, qüestions de procediments, la problemàtica del sagrat, referències a d'altres pensadors, etc.
Llur orientació pren algunes de les formes del realisme mentre manté el tarannà d'un pensament postanalític i postfenomenològic. Els quaderns són lliurats aquí quan es clica el corresponent link.


F.GRAELL i DENIEL obtingué el grau en filosofia per la Universitat de Barcelona amb la tesina Una lectura del projecte filosòfic de M.Merleau-Ponty a "Le visible et l'invisible" (1979), i el doctorat amb la tesi Els nombres i les línies (1990). Ha escrit Sentit i límit (1982), on cerca un llenguatge propi i la voluntat de contrabalencejar-se amb el heideggerisme i el sartrisme, Escrits per a l'altre (1983) on s'acara als personalismes i a les filosofies de l'alteritat; Anàlisis del fet social (1984) i Nacionalisme i humanització (1986) - Premi Serra i Moret 1986 -, que s'introdueixen en la filosofia social, Filosofia del temps (1987), etc.. Ha participat en diferents congressos internacionals de filosofia, i ha escrits en revistes catalanes i internacionals.

El 1993 apareix Lògica, llenguatge i matemàtica, exponent clar de la nova etapa de l'autor, perllongada, a partir de 1997, amb la col.lecció de Quaderns de Filosofia els exemplars de la qual es lliuren en aquesta web.

 

torna a la pàgina principal