La col·lecció exposa al llarg dels quaderns una filosofia de la realitat, alguns trets de la qual se singularitzarien de la següent manera:


El gaudi arreu d'un dèbit, pel qual hi ha la certesa de trobar-se en les coses i els esdeveniments.


El particular com allò que garanteix la raó.


La raó com a integració: els elements que hi entren no s'hi dissolen.


Una adonar-se pel qual es parla del conscient i que es presenta a partir del fet de trobar-nos abocats als afers.


L'ocupació de quelcom: qualsevol observació o pensament suposa l'organització d'estar en alguna cosa i trobar-se situat.


El temps com un apuntament de la realitat, bàsic per a una qualsevol altra comprensió.


Un factor en l'obert que permet la interpretació del finit.

* *

  Es persegueix un estudi detallat i ajustat dels elements que intervenen en les qüestions rellevants en filosofia.


S'incorpora així mateix una mirada ponderativa del paper del llenguatge en filosofia .


* *

El lector interessat a avaluar amb més detall aquestes característiques podrà trobar-ne una descripció més extensa al Quadern 50 (Introducció a la filosofia).