ORGANIGRAMA DEL CENTRE

CÀRRECS
 
EQUIP 
DIRECTIU
CAPS DE DEPARTAMENT
COORDINADORS
TUTORS
Joaquim Ruhí      
Carme Piera      
Alex Martínez      
Rosa Colomer      
Rosa Adroher      
       
       
       
       
       
       
 
 
 

CURRÍCULUM ESO
 
 
Primer Cicle
Segon Cicle
 
Primer
Segon
Tercer
Quart
Llengua Catalana
2
2
2
2
Llengua Castellana
2
2
2
1
Idioma estranger
2
2
2
2
Ciències Socials
2
2
2
2
Matemàtiques
2
2
2
2
C. Experimentals
2
2
2
2
Tecnologia
 
4
 
4
Educació Física
2
2
2
2
E. Visual i Plàstica
2
 
2
 
Música
2
 
2
 
Crèdits Variables
7
8
10
11
Tutoria
1
1
1
1
 

CURRÍCULUM BTX
 

PÓgina Inicial