EL COS HUMÀ
 
 
L'APARELL CIRCULATORI (nivell 3)
1. L'APARELL CIRCULATORI
a) Funcions
Les funcions de l'aparell circulatori són:

1. Transportar les substàncies nutritives i l'oxigen a tot el cos.
2. Recollir les substàncies de rebuig i expulsar-les.

 

b) Constitució

L'aparell circulatori està format per:

  • Els vasos sanguinis
  • El cor
  • La sang

Els vasos sanguinis són conductes per on circula la sang.

Hi ha de tres tipus de vasos sanguinis:

1. les artèries, que tenen els conductes amb les parets gruixudes.
2. les venes, que tenen els conductes amb les parets primes.
3. els capil·lars, que tenen els conductes finíssims i que uneixen les artèries amb les venes.


Què fan els tres tipus de vasos sanguinis?


1. Les artèries: porten la sang del cor a les diferents parts del cos.

2. Les venes: retornen la sang cap al cor.

3. Els capil·lars: aquí té lloc l'intercanvi de substàncies entre la sang i les diferents parts del cos.


Què és el cor?

El cor és un múscul situat al pit, entre els dos pulmons, lleugerament desplaçat cap a l'esquerra.

Té la mida d'un puny.


Què fa el cor?

El cor és l'òrgan que fa circular la sang per tot el cos gràcies als seus moviments.

El cor és l'òrgan que impulsa la sang pels vasos sanguinis.

El cor sempre batega, ara s'eixampla, ara es contreu.

A cada batec, el cor s'eixampla i s'omple de sang; en contreure's, l'expulsa i la fa circular.


Parts del cor

El cor està dividit en 4 parts:

1. Aurícula dreta
2. Aurícula esquerra
3. Ventricle dret
4. Ventricle esquerre

La sang entra al cor per les aurícules i surt del cor pels ventricles.


El cor presenta internament 4 cavitats:

1. L'aurícula esquerra
2. L'aurícula dreta
3. El ventricle esquerre
4. El ventricle dret

L'envà central (5) no permetrà en cap moment que es barregi la sang arterial (costat esquerre) amb la sang venosa (costat dret).


Funcionament del cor

El cor és l'òrgan que impulsa la sang pels vasos sanguinis.
Aquest moviment s'anomena batec.

Cada batec té dues fases:

1. Sístole: el cor es contreu i expulsa la sang cap a les artèries.
2. Diàstole: el cor s'eixampla i s'omple de sang que prové de les venes.


Què té la sang?

La sang està formada pel plasma i tres tipus de cèl·lules:

1. Els glòbuls vermells
2. Els glòbuls blancs
3. Les plaquetes


El plasma és la part líquida de la sang.
Transporta els nutrients de les cèl·lules del cos.

Els glòbuls vermells tenen forma de disc i són de color vermell. Són les cèl·lules de la sang més abundants i li donen el seu color vermell característic. Transporten l'oxigen i el diòxid de carboni.

Els glòbuls blancs són les cèl·lules de la sang més grans i tenen forma irregular. Quan ens fem una ferida, els glòbuls blancs són els que destrueixen els microbis.

Les plaquetes són les cèl·lules de la sang més petites. Tenen forma arrodonida. Són les encarregades de tapar les ferides, per evitar la pèrdua de sang.


La circulació de la sang

La sang circula constantment per dins dels vasos sanguinis fins a recórrer un circuit tancat.
El circuit tancat de la sang fa dues voltes. S'anomena circulació doble.

Circulació doble:
1. Circulació pulmonar: entre el cor i els pulmons (1a volta)
2. Circulació general: recorre tot el cos (2a volta)

Quan acaba la segona volta, es torna a iniciar el circuit. És la circulació completa.


2. SALUT: TINGUES CURA DE L'APARELL CIRCULATORI
La circulació de la sang és indispensable per a la nostra vida.
A. Quan una persona sofreix una aturada del cor, ha d'anar a l'hospital.

B. Quan una persona es fa una ferida, caldrà rentar-la i desinfectar-la molt bé.

C. Quan una persona té una malaltia o bé un accident en què ha perdut molta sang, els metges hauran de fer-li una transfusió de sang.

D. Quan una persona es banya en aigua molt freda, pot tenir un tall de digestió.

Per prevenir malalties de l'aparell circulatori cal:
1. Fer esport, per enfortir el cor.

2. Seguir una dieta equilibrada. És a dir, una dieta sana i completa.

3. No fumar, per evitar els infarts de cor.