EL COS HUMÀ
 
 
L'APARELL EXCRETOR (nivell 3)
1. L'APARELL EXCRETOR

a) Funció

La funció de l'aparell excretor és la d'eliminar les substàncies tòxiques que produeix el cos humà i que recull la sang en el seu recorregut.

 

b) Constitució

L'aparell excretor està format per:

1. L'aparell urinari
2. La pell

L'aparell urinari està format per:

1. els ronyons
2. les vies urinàries

 

Els ronyons
a) Definició

Són dos òrgans encarregats de filtrar els residus que transporta la sang.
Cada ronyó pesa 140 grams.

 

b) Funcionament

1. La sang, carregada de substàncies tòxiques, arriba per l'artèria renal als ronyons.
2. Dins els ronyons, la sang passa per un petits capil·lars que funcionen com a filtre.
3. Els residus que transporta la sang queden als ronyons.
4. Es forma l'orina dins dels ronyons.

 

Observa aquest ronyó per dins:
L'orina és un líquid groguenc format per aigua, sals minerals i substàncies tòxiques pel cos, com la urea i l'àcid úric.
Una persona adulta produeix entre 1 i 2 litres d'orina cada dia.
Les vies urinàries
Són conductes i òrgans per on circula l'orina.

Estan formades per:

a) Els urèters, que són dos tubs que surten de cada ronyó i van a parar a la bufeta.
b) La bufeta, que és un òrgan on s'acumula l'orina fins al moment de l'expulsió.
c) La bufeta té un múscul anomenat esfínter.
d) L'esfínter tanca la bufeta quan no tenim ganes d'orinar.
e) La uretra, que és un conducte pel qual circula l'orina des de la bufeta fins a l'exterior.

La pell
Ajuda els ronyons a eliminar les substàncies de rebuig.

On es produeix la suor?
A les glàndules sudorípares, situades a la pell de tot el cos.

Per on surt la suor a l'exterior?
Per uns orificis de la pell anomenats porus.

La suor

És un líquid clar i de gust salat.
Està format per aigua i sals minerals.
S'elimina a través de la pell.

 

 


Les parts del cos que produeixen més suor són: 
Les aixelles
El front
Els palmells de les mans
Les plantes dels peus

2. SALUT
Tingues cura del teu aparell excretor: Què farem?
No retenir l'orina a la bufeta: fer pipi
Beure molta aigua
No menjar aliments gaire salats
Dutxar-se per mantenir la pell neta i eliminar la suor
Posar-se roba que transpiri

3. MALALTIES
Què podem fer quan els ronyons no funcionen?

a) Trasplantament, que consisteix en una operació quirúrgica. Es treu el ronyó que no funciona bé i se'n posa un que funcioni bé.

b) Diàlisi, que serveix per netejar la sang mitjançant una màquina.