EL COS HUMÀ
 
 
L'APARELL RESPIRATORI (nivell 3)
1. L'APARELL RESPIRATORI
L'aparell respiratori està format per un conjunt d'òrgans que ens permet respirar i parlar.

Aquests òrgans que ens permeten respirar i parlar són:

A. Les vies respiratòries

B. Els pulmons

 

A. LES VIES RESPIRATÒRIES
Les vies respiratòries comuniquen els pulmons amb l'exterior.
Les vies respiratòries estan formades per:

a. Les fosses nasals
b. La faringe
c. La laringe
d. La tràquea
e. Els bronquis
f. Els bronquíols

a) Les fosses nasals
Les fosses nasals són els forats del nas.
En el seu interior l'aire s'humiteja i s'escalfa.
b) La faringe

La faringe és un tub que comunica les fosses nasals amb la laringe. Per la faringe hi passen els aliments i l'aire que respirem.

 

c) La laringe
La laringe està situada al començament de la tràquea.

A la laringe hi ha la nou del coll.

La laringe és l'òrgan de fonació i conté les cordes vocals.

 

d) La tràquea
La tràquea és un tub d'uns 12 centímetres.
La tràquea està situada davant de l'esòfag.

e) Els bronquis
Els bronquis són els dos tubs on la tràquea es divideix.
Els bronquis entren dins els pulmons.

f) Els bronquíols
Els bronquíols són les ramificacions que hi ha dins els pulmons.

B. ELS PULMONS
Els pulmons són dos òrgans de la respiració.
Els pulmons són dos òrgans esponjosos situats a tots dos costats del cor i entre les costelles.

El pulmó dret està format per tres parts o lòbuls i l'esquerre per dos. Tots dos pulmons estan formats per milions de saquets anomenats alvèols.
Als alvèols es produeix l'intercanvi de gasos:
l'oxigen de l'aire passa a la sang.
El diòxid de carboni que genera el nostre cos i que és transportat per la sang passa als alvèols i és expulsat a l'exterior
.

 


2. LA INSPIRACIÓ I L'EXPIRACIÓ
La respiració es produeix en dues fases:

a) La inspiració: per inspirar l'aire, eixamplem la caixa toràcica i l'aire entra als pulmons.

b) L'expiració: quan expirem, la caixa toràcica i els pulmons s'encongeixen. Aleshores l'aire surt a l'exterior.

 

Aquests moviments es produeixen gràcies al múscul anomenat diafragma.

 

En el procés de la respiració es produeix un intercanvi de gasos als pulmons. Els pulmons recullen l'oxigen de l'aire i el passen a la sang. Alhora recullen de la sang un altre gas, el diòxid de carboni, i l'expulsen a l'exterior.

3. PASSOS DE LA RESPIRACIÓ
a) L'aire s'inhala pel nas, on s'escalfa i s'humiteja.
b) Passa per la faringe, segueix per la laringe i penetra a la tràquea. L'aire passa als pulmons a través dels bronquis.
c) Al final penetra als bronquíols i s'acumula als alvèols, on es realitza un intercanvi de gasos amb la sang.

4. SALUT DE L'APARELL RESPIRATORI

Tingues cura del teu aparell respiratori.

Practica esport.
Beu molta aigua per eliminar les substàncies dolentes de la sang.
Fes una dieta sana.
Estigues en contacte amb la natura.
I sobretot...

5. MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1. Refredat
Afecció de les vies respiratòries altes, de natura vírica o al·lèrgica, produïda per efecte del fred o de la humitat.
2. Bronquitis
Procés inflamatori que afecta els bronquis.
3. Pneumònia
Inflamació dels alvèols pulmonars i dels bronquíols.
4. Tuberculosi
Malaltia infecciosa dels pulmons. Es pot prevenir amb una vacuna.
5. Asma
Dificultats de ventilació.
6. Càncers de l'aparell respiratori
El càncer no és una malaltia sola sinó moltes, cadascuna de les quals afecta una part del cos, i encara d'una manera diferent. Hi ha una relació directa amb l'ús del tabac.