EL COS HUMÀ
 
 
METODOLOGIA

1. La metodologia que cal emprar a l'aula d'acollida ha d'ésser força activa i global. S'ha d'evitar que les sessions siguin classes de vocabulari amb exercicis escrits.

2. El nostre objectiu fonamental serà que els nostres alumnes i les nostres alumnes coneguin el cos humà i el seu funcionament des d'una nova vessant: el català. (Enfocament comunicatiu).

3. Les sessions han de plantejar-se dinàmiques i de la forma més lúdica possible.

4. La planificació d'activitats en diversos agrupaments, serà fonamental per tal d'afavorir la cooperació, l'ajuda mútua i el desenvolupament de capacitats de relació i d'inserció social, així com la interiorització dels nous aprenentatges i/o tècniques.

5. La utilització de recursos materials variats (vídeo, models anatòmics, làmines, etc.), serà fonamental per a la interiorització del vocabulari i coneixements seleccionats. Tanmateix, la dinamització de les sessions que això comporta, contribuirà a afavorir la curiositat intel·lectual sobre l'ésser humà.

6. Finalment, serà necessari desenvolupar la capacitat de retenció de vocabulari i d'informació rellevant, així com la de memorització comprensiva dels processos que es presentin.