Skully
El más ladrillo
Bandeirinha
Pisa el Taco
Blankey
Material necessari: Guix i xapes
Situació inicial: Es dibuixa amb guix un terreny de joc com el del gràfic

Desenvolupament del joc: S’escull un ordre de llançament. Els jugadors posen la seva xapa a la línia de sortida. Els jugadors, per torns, llancen la seva xapa colpejant-la amb el dit per tal de fer-la avançar fins a la casella corresponent. En el primer torn, per exemple, tots fan avançar la seva xapa fins a la casella marcada amb un 1.
Quan un jugador aconsegueix que la xapa caigui exactament a la casella on correspon, torna a tirar. Si la xapa no arriba a cap casella, es deixa allà on s’ha quedat fins al proper torn.
Quan un jugador fa xocar la seva xapa contra la d’un altre avança directament fins a la següent casella i guanya un torn.
La casella central està envoltada de calaveres. Quan una xapa cau en una d’aquestes caselles, es perden tres torns.
Un cop s’ha arribat a la casella central cal desfer el camí seguint les mateixes normes fins a la línia de sortida passant altre cop per tots els números.
Qualsevol xapa que aconsegueix tornar a la línia de sortida, es transforma en una “xapa verí”. Si una “xapa verí” toca a una altra xapa, la que ha estat tocada surt del terreny de joc.
La xapa verí no fa servir el terreny de joc de l’Skelly i únicament té la funció d’eliminar la resta de xapes.
Guanya l’última xapa que queda en joc.

Rregles i dibuix d'aquest joc extrets de:Juga amb nosaltres d'Oriol Ripoll (Editorial Molino)

Material necessari: Una totxana o rajola i xapes.
Situació inicial: Es marca una línia de llançament a terra i es col•loca una totxana o una rajola a uns 4 metres de distància.
Desenvolupament del joc: Els participants per torns llancen una xapa amb l’objectiu d’aproximar-se tant com puguin al centre de la totxana. El llançament s’efectua des de darrere de la línia de llançament i guanya qui ho aconsegueix o que més s’aproxima.
Material necessari: Dues llaunes.
Situació inicial: Es divideix el terreny de joc en dues meitats dibuixant una línia a terra. Es fan dos equips i cadascun es col3loca en un dels costats del camp. A uns 15 metres de la línia central , cada equip hi col•loca una llauna, que serà el seu banderí i que hauran de defensar durant tot el joc.
Desenvolupament del joc: L’objectiu de cada equip és aconseguir arribar al banderí de l’equip contrari. Si a un jugador el toquen en camp contrari, es quedarà immòbil fins que algú del seu equip travessi la línia i el salvi. El jugador salvat haurà d’anar al seu camp abans de tornar a intentar tocar la llauna.
Quan un jugador toca la llauna de l’equip contrari sense que el toquin a ell, el seu equip guanya el joc.
Material necessari: Tacos de fusta (o caixes de fruita)
Situació inicial: Es distribueixen els tacos de fusta pel terreny de joc, generalment, un per cada quatre jugadors.
Desenvolupament del joc:Dos jugadors la paren i miren de tocar a la resta per a salvar-se. Els participants per evitar ser atrapats han de pujar-se en un dels tacos de fusta que estigui lliure. A la senyal d’un dinamitzador s’ha de canviar de taco sense poder tornar a pujar al mateix sense abans haver estat en un altre. Cada vegada que un jugador és tocat per un perseguidor s’intercanvien els papers.
Material necessari: Dues peces de roba o de plàstic i dues pilotes.
Situació inicial: Es formen dos equips d’uns quatre jugadors. Cada membre agafa el tros de roba pel seu perímetre i a sobre s’hi col•loca una pilota.
Desenvolupament del joc: El joc consisteix a mantejar la pilota passant-la d’un equip a l’altre. Els equips poden decidir intercanviar-se les pilotes simultàniament o esperar a tenir les dues pilotes sobre el llençol i mantejar-les a l’hora. Quan un equip no aconsegueix capturar la pilota fa que l’altre equip guany un punt; però també es pot jugar sense puntuacions com un joc totalment cooperatiu.