Seba Tizra
Pittu Grem
Tangut
Kannkery
Gundasi
Material necessari: Guix, una pilota i cinc llaunes.
Situació inicial: Es formen dos equips de fins a set membres. Es marca una línia de llançament i a uns 5 metres s’apilen 5 llaunes dins d’un cercle d’1 metre de diàmetre.
Desenvolupament del joc: L’equip A inicia el joc mirant de tombar amb la pilota la muntanya de llaunes. Si ho aconsegueix, els membre de l’equip B recuperen la pilota i se la van passant amb l’objectiu de tocar amb aquesta als membres de l’equip A i evitar d’aquesta manera que tornin a apilar les llaunes. Els membres de l’equip B no es poden moure quan tenen la pilota. Els membres de l’equip A miren d’apilar novament les cinc llaunes abans de ser tocats i guanyar d’aquesta manera un punt a salvar als companys eliminats.
Si l’equip llançador no tomba les llaunes en eles intents que té, passa el torn a l’equip contrari.
Material necessari: 3 llaunes, una pilota i guix.
Situació inicial: Es formen dos equips d’uns quatre jugadors aproximadament. Es delimita un rectangle de 6x8 metres. Al centre s’hi apilen tres llaunes. Al voltant del perímetre del rectangle s’hi col•loquen indistintament els membres dels dos equips.
Desenvolupament del joc: Alternativament els membres dels dos equips llancen la pilota contra les llaunes amb l’objectiu de tombar-les. L’equip que ho aconsegueix recupera la pilota i mira de tocar als membres de l’equip contrari. Mentre, la resta entra en el quadrat i mira d’apilar novament les llaunes sense ser tocats amb la pilota.
Un equip guanya un punt cada vegada que aconsegueix apilar les llaunes.
Material necessari: Paper de diari.
Situació inicial: Es reparteixen els papers d’apicultor (perseguidor) i el reina (perseguit principal). L’apicultor durà a la mà un full de paper de diari enrotllat. La resta seran abelles que per parelles fabriquen mel i que no pararan de murmurar.
Desenvolupament del joc: L’apicultor mirarà de tocar a la reina amb el paper de diari. Les abelles hauran de rodejar a l’apicultor per a picar-lo i acabar el joc. Al mateix temps l’apicultor pot tocar a la resta d’abelles i eliminar-les sempre i quan no estiguin aparellades. Quan l’apicultor atrapa a la reina o quan és rodejat per les abelles el joc s’acaba i es reparteixen novament els papers de jocs.

Material necessari: Una llauna i guix.

Situació inicial: Es nomena un participant que la para. Aquest marca un cercle a terra i hi col•loca la llauna al mig.
Desenvolupament del joc: Un dels jugadors xuta la llauna amb totes les seves forces i, mentre el qui la para va a buscar-la per posar-se novament al seu lloc, tots corren a amagar-se. Tan bon punt el qui para deixa la llauna al cercle, surt a buscar els altres. Quan en veu algun, corre a la llauna, la toca amb el peu i diu en veu alta el nom del jugador que ha vist. Els jugadors que anomena queden eliminats i es queden al costat de la llauna mentre el qui para busca als altres.
Si un jugador aconsegueix arribar fins a la llauna i xutar-la sense que l’anomenin abans, tots queden lliures, i el joc torna a començar. El joc s’acaba quan ja tots estan atrapats. L’últim que sigui anomenat serà el qui pararà en la partida següent.
Material necessari: 20 pedretes i un recipient (una garrafa tallada)
Situació inicial: Entre dos i quatre jugadors seuen al voltant del recipient. A sorts, s’estableix el torn de llançament.
Desenvolupament del joc: El primer participant diposita a terra 19 pedretes i a la mà n’agafa una de diferent color. Llança la pedra que té a la mà i abans que caigui a terra, mira de dipositar-ne tantes com pugui, de les que hi ha a terra, dins del recipient. Guanya el participant que en recull més d’una sola tirada.
És una de les moltes variants que hi ha al món del joc de tabes.