anterior index jaciments llista projecte qüestions següent

 ANDRADITA ANDRADITA Mg3Al2(SiO4)3  Grup: Neosilicat (granat)

Pes específic: 3,9
Joaquim Sanz

Duresa: 6,5-7,5
Exfoliació: Pràcticament inexfoliable
Color: gris verdós-marró negrós Ratlla: Blanca o incolora
Lluïssor: No metàl.lica
Cristal.lització: cúbic
Aspecte: Cristalls romboèdrics.

Caraterístiques generals: De color verd s'anomena Demantoide. De color negre s'anomena Melanita
Jaciments: Tibidabo (Barcelonès), Costabona (Ripollès-Vallespir), Gualba (Vallès Oriental)
Utilitats i aplicacions: És un mineral d'interès científic. La varietat demantoide es molt apreciada com a gemma.
   Fitxa original del Projecte


IES Pius Font i Quer de Manresa