anterior index jaciments llista projecte qüestions següent

 COURE COBRE Cu  Grup: Nadius

Pes específic: 8,9
Joaquim Sanz

Duresa: 2,5-3
Exfoliació: No té exfoliació. Fractura estellosa
Color: vermell-marró Ratlla: vermell coure
Lluïssor: Metàl.lica
Cristal.lització: Cúbic
Aspecte: Filiforme. Cristal.litzat en cubs i octaedres. Massís. Mal.leable.

Caraterístiques generals: Soluble en HNO3
Jaciments: El Molar (Priorat)
Utilitats i aplicacions: S'utilitza actualment en el camp elèctric. També en aliatges (llautó, bronze, ...)
   Fitxa original del Projecte


IES Pius Font i Quer de Manresa