Com ho hem fet?

anterior index jaciments llista projecte qüestions següent

      Per a realitzar aquest projecte Mineralia, hem seguit diverses etapes, que intentarem resumir a continuació:
 •    En primer lloc, vàrem recollir informació diversa sobre els minerals, en especial del Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC a Manresa; a partir de la documentació recollida vàrem dissenyar una base de dades sobre minerals. Aquesta base de dades la vam crear en format dBASEIII per motius de simplicitat i facilitat de conversió de les dades.

 •    Un cop construïda la base de dades, vàrem seleccionar 78 minerals representatius dels Països Catalans en funció de diferents criteris: abundància, importància econòmica, espectacularitat, etc. Per a la selecció d'aquests minerals més representatius vàrem agafar com a referència bibliogràfica el llibre "Guia d'identificació de Minerals" de Josep Ma. Mata i Joaquim Sanz (Editorial Parcir, Manresa, 1988).
  De tots els minerals seleccionats, vam introduir informació sobre les propietats i característiques escollides, així com les principals localitzacions geogràfiques. Una tasca també molt laboriosa va ser la d'escanejar les imatges, cedides per Joaquim Sanz, de tots els minerals. En aquesta tasca, volem agrair de manera especial la col.laboració d'Esteve Sanllehí.

 •    A continuació vam dissenyar l'estructura de la pàgina web. Creàrem diversos projectes de prova i, mica a mica, aconseguírem anar automatizant els processos, amb l'objectiu que al final es pogués generar tota l'estructura web a partir de la base de dades. Això permetria de manera automàtica generar l'estructura de pàgines, fitxes i índex a mesura que la base de dades anés creixent.
  A l'anar avançant en el treball, ens plantejàrem que aquest podria ser aprofitat per altres estudiants i escoles d'arreu dels Països Catalans, i això ens va animar a dissenyar un projecte telemàtic en el que les aportacions de les altres escoles i estudiants poguessin fer créixer la base de dades i que tothom se'n pogués beneficiar.

 •    Per dur a terme aquesta darrera fase, vam crear un programa en llenguatge Clipper que permet, a qualsevol persona interessada en el tema, realitzar totes les tasques "des de zero": crear, omplir la base de dades i obtenir el conjunt de pàgines web.

 •    Aquestes pàgines creiem que són tan sols l'inici d'un projecte que segurament serà continuat per altres alumnes del nostre Institut en successius cursos ja que són molts els aspectes que s'hi podem anar afegint.


  IES Pius Font i Quer de Manresa