anterior index jaciments llista projecte qüestions següent

 ORTOSA ORTOSA [K (Al Si3 O8)]  Grup: Tectosilicats (feldespats)

Pes específic: 2,55 a 2,6
Joaquim Sanz

Duresa: 6 a 6,5
Exfoliació: De perfecta a imperfecta segons la direcció (90§)
Color: Variat, incolor Ratlla: Blanca
Lluïssor: No metàl.lica, vítria, nacrada
Cristal.lització: Monoclínic
Aspecte: Cristalls en forma de columna o tabulars

Caraterístiques generals: S'altera amb contacte amb aigües riques amb àcid carbònic. Els cristalls purs s'anomenen ADULARIA. No es fon amb facilitat.
Jaciments: A Sant Pau (Girona), a la muntanya del Tibidabo (Barcelonès), Montnegre (Vallès Oriental)
Utilitats i aplicacions: S'utilitza en pa fabricació de la porcellana i en poca quantitat en la indústria del vidre
   Fitxa original del Projecte


IES Pius Font i Quer de Manresa