<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> atribut

L'ATRIBUT

 

Les estructures que poden fer d' atribut són:

 

atribut

exemples

un nom

En Joan serà pare .

un pronom

El culpable és ell .

un adjectiu

La Clara està malalta .

un sintagma nominal

Aquesta escultura sembla una gran obra d'art .

un sintagma preposicional

Aquesta noia és del Barça .

•  L' atribut és el complement introduït pels verbs ser, estar i semblar . Aquests verbs tenen poc contingut semàntic i fan de nexe (lligam o còpula) entre el subjecte i el complement. És per això que se'n diu verbs copulatius .

L'atribut concorda en gènere i nombre amb el SN subjecte:

La ciutat de Barcelona és bonica.
Els pobles del Pirineu són bonics.

•  Quan l' atribut va introduït per un article determinat ( el, la, els, les ) o un demostratiu ( aquest, aquella... ), el pronom que el substitueix és el, la, els, les (i variants).

L'Antoni és el millor cap . ð L'Antoni l'és.
Van ser les millors vacances . ð Les van ser.

•  Quan l' atribut no duu cap element que el determini (ni article determinat, ni demostratiu), el substituïm per ho :

És un bon noi . ð Ho és.
És metge . ð Ho és.

•  Si volem emfasitzar l' atribut , és a dir, ressaltar allò que diem del subjecte, el substituïm pel pronom en i repetim l' atribut introduint-lo amb la preposició de i separat per una coma de la resta de la frase.

Que n' ets, de maca.
De beneita , n' era molt.