<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> catoc

EL CATALÀ OCCIDENTAL: TRETS

distinció a , e àtones: cas a , par e
distinció o , u àtones: c o sir , s u rar
E tancada provinent del llatí vulgar es pronuncia e tancada: c e ba
pronúncia de la i en el grup ix intre vocals
verbs incoatius amb - i - en el present d'indicatiu, el present de subjuntiu i l'imperatiu: servix , servisca , servixa
desinència - o o - e a la 1a persona del present d'indicatiu: cant o , cant e
plurals d'antics esdruíxols acabats amb - n , mantenen la nasal: orfe / òrfe n s
formes plenes dels pronoms personals febles: me , mos , te , vos , se , ne
lèxic específic: espill , xic , corder...