<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> cator

EL CATALÀ ORIENTAL: TRETS

confusió a , e àtones en vocal neutra: cas a = par e
neutralització o , u àtones en u : c o sir (pronunciat "cusí"), s u rar (pronunciat "surà")
E tancada provinent del llatí vulgar pronunciada e oberta: c e ba
grup ix entre vocals sense pronunciar i : cai x a , coi x
verbs incoatius amb - eix- en el present d'indicatiu, el present de subjuntiu i l'imperatiu: serveix , serveixi...
desinència - u , - i , - ø a la 1a persona del present d'indicatiu: cant i , canto , cant
plurals d'antics esdruíxols acabats amb - n , perden la nasal: orfe / orfes
formes reforçades dels pronoms personals febles: em , ens , et , us , en
lèxic específic: mirall , noi , xai...