<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

EL COMPLEMENT INDIRECTE

 

El complement indirecte ( CI ) és el destinatari de l'acció del verb i del CD (si n'hi ha). Va introduït per la preposició a .

 

complement indirecte

exemples

un sintagma nominal

Faig un jersei al Jordi .

Regalarem trencaclosques als nens .

un pronom fort

T'ho dedico a tu .

Ho direm a ells .

un pronom feble

Cada dia li telefono.

Llegeix -me el llibre.

una oració

Regalaran roses als que siguin homenatjats .

Portaran postres a qui en demani .

 

Els pronoms que poden substituir el CI són:

1a persona: em, ens.
2a persona: et, us .
3a persona: es, li (hi), els .

•  Fixa't que sempre telefonem a algú (CI):

Aquest vespre telefonaré al meu germà . (Aquest vespre li telefonaré. )

•  Cal distingir les preposicions, a , per i per a .

La preposició a introdueix el CI (entre altres):
Porto un llibre a la nena malalta. ( Li porto un llibre. )

La preposició per introdueix diversos complements circumstancials:
Passava per la carretera.

La preposició per a introdueix el complement de destinació o de beneficiari, que és molt semblant a l'indirecte:
Tinc una sorpresa per a vosaltres.