<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> comreg

EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL

 

•  El complement preposicional o de règim verbal sempre és introduït per una de les preposicions següents:

a : Amb aquesta aportació contribuïm a la reconstrucció de la biblioteca.
de : No et descuidis d'avisar-me.
en : Sempre penso en vosaltres, quan hi aneu.
amb No s'ha fet mai amb gent com aquella.
per : Em preocupo per vosaltres .

•  L'aparició d'una preposició o una altra depèn del verb que tinguem.

•  La substitució pronominal del complement preposicional es pot fer amb les formes hi o en , segons la preposició que l'encapçali.

•  Sovint el complement preposicional s'adjunta a verbs que formen una expressió conjunta amb un nom o un adjectiu.

No estic d'acord amb aquesta vida.
Avui estem segurs d' haver encertat el plantejament.

•  Quan el complement preposicional és una oració introduïda per la forma que , la preposició se suprimeix, i això pot complicar una mica la identificació del complement.

No estic d'acord que defensis aquesta idea.
Avui estem segurs que l'hem encertat.

•  El complement preposicional se substitueix amb els pronoms següents:

Quan va introduït per a , en , amb o per , se substitueix amb hi :

La Joana pensa en l'Aina.
La Joana hi pensa.

Quan va introduït per de , se substitueix amb en :

Sempre parlen de política .
Sempre en parlen.

•  Convé recordar que quan el complement preposicional és introduït per la preposició en , aquesta preposició s'ha de substituir per a o de si darrere hi ha un infinitiu.

Es complauen en la preparació de grans festes.
Es complauen a preparar grans festes.
Pensa en una resolució provisional.
Pensa de resoldre-ho provisionalment.

•  Hi ha verbs que canvien de sentit (o prenen un matís especial) quan s'usen amb preposició.

Fer-se amb algú. tractar-hi, parlar-hi (??fer)
Entendre en informàtica. ser especialista en, saber-ne (??entendre)

Llista d'alguns dels verbs que normalment van amb preposició:

preposició

a de

accedir adonar-se
acostumar-se aprendre
arriscar-se burlar-se
contribuir dubtar
dedicar-se oblidar-se
excitar (excitar a l'odi) parlar
exposar-se penedir-se
procedir recordar-se
renunciar riure's
afanyar-se saber
descuidar-se

preposició preposició

en amb

afanyar-se avenir-se
complaure's fer-se
entossudir-se haver-n'hi prou
exercitar-se relacionar-se
pensar adir-se
tenir interès
vacil·lar
preposició

per

preocupar-se
atabalar-se
interessar-se