<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> conjverb

LA CONJUGACIÓ VERBAL

•  Les conjugacions

a) Regulars: es conjuguen segons uns verbs que es prenen com a models.

1a: Els verbs l'infinitiu dels quals acaba amb - ar :

cantar, ruixar, apagar...

2a: Els verbs l'infinitiu dels quals acaba amb - er o - re :

témer, perdre...

3a: Els verbs l'infinitiu dels quals acaba amb - ir :

dormir, servir...

b) Irregulars: no segueixen totalment la conjugació dels verbs model:

anar, estar, ser, fer, tenir, dir, dur...

Altres aspectes

•  Els verbs de la 1a conjugació són tots regulars, excepte anar i estar .

•  La majoria de verbs de la 2a conjugació són irregulars.

•  Els verbs dir i dur són de la 2a conjugació.

•  La majoria de verbs de la 3a conjugació són incoatius (afegeixen l'increment -eix- en els presents). Cal vigilar, però, de no conjugar com a incoatius els verbs que no ho són. Així, es conjuguen amb la forma pura i, per tant, no són incoatius els verbs següents:

ajupir-se ? jo m'ajupo
bullir ? bullo
cosir ? cuso
consentir ? consento
cruixir ? cruixo
escollir ? escullo
escopir ? escupo
grunyir ? grunyo
munyir ? munyo
recollir ? recullo
ressentir ? ressento
pressentir ? pressento
sortir ? surto

Poden conjugar-se en la forma pura i en la incoativa els verbs:
mentir - ment / menteix
presumir - presum / presumeix
assumir - assum / assumeix

•  Encara que en el llenguatge oral es faci la concordança entre el verb haver - hi i el complement directe, en el llenguatge escrit la normativa recomana no fer-la.

Hi havia cotxes mal aparcats. ( no : “Hi havien” cotxes mal aparcats)

6. Els verbs caure, marxar i callar no són pronominals.

El gat va caure al pou. ( no : El gat “es va caure” al pou.

 

El temps verbals

Els temps verbals situen l'acció verbal en el temps. Són: passat o pretèrit (abans), present (ara) i futur (després).

•  Presents

indicatiu: jo canto
subjuntiu: jo canti
imperatiu: canta (tu)

•  Presents Passats

indicatiu:
imperfet: cantava
perfet simple: cantí
perfet perifràstic: vaig cantar
indefinit: he cantat
plusquamperfet: havia cantat
anterior simple: haguí cantat
anterior perifràstic: vaig haver cantat

subjuntiu:
imperfet: cantés
perfet: hagi cantat
plusquamperfet: hagués cantat

•  futurs

indicatiu:
simple: cantaré
compost: hauré cantat

•  condicionals
simple: cantaria
compost: hauria cantat

Els temps verbals els classifiquem en simples i compostos . Els simples només tenen una forma verbal ( canto, miraré ) i els compostos es formen amb el verb auxiliar haver i el participi del verb que es conjuga:

he jugat, havia pensat, hauria cregut...

A més, hi ha la forma perifràstica , que es construeix amb el verb anar i l'infinitiu del verb que es conjuga:

vaig comprar, vaig fer...

Els temps verbals es poden classificar en perfectius i imperfectius :

– Els temps amb aspecte perfectiu expressen una acció començada i acabada.

he menjat, vaig pensar, havia fet, hauré estudiat...

– Els temps amb aspecte imperfectiu expressen una acció començada, però no acabada.

menjava, treballo, cantaré...

. El present

Hem de diferenciar entre:

– present habitual , que indica que l'acció expressada pel verb es dóna habitualment.

Treballa a Manresa.

– present històric , que es refereix a fets passats, però traslladant-nos a aquell moment.

Felip V entra a Catalunya.

– present futur , que expressa una acció futura.

Demà es casa la Maria.

2. El passat o pretèrit

El pretèrit indefinit expressa una acció passada en un temps no acabat.

 

temps

acció

fa un moment

avui

aquest matí

enguany

aquesta tarda

he

has

ha + participi

hem

heu

han

 

El pretèrit perfet perifràstic expressa una acció passada en un temps acabat.

 

temps

acció

fa dies

l'any passat

ahir a la tarda

la setmana passada

fa anys

vaig

vas

va

vam / vàrem + infinitiu

vau / vàreu

van / varen

 

El pretèrit perfet perifràstic i el pretèrit perfet simple expressen exactament el mateix temps i el seu ús varia segons les zones i segons els registres.

El conferenciant s'adreçà al públic en francès.

es va adreçar

1. En el mode indicatiu les terminacions dels pretèrits simples són:

1a 2a 3a

cant ava tem ies dorm ia
puj àvem creix íem serv ien

2. En el mode subjuntiu els pretèrits es formen afegint al radical del verb les terminacions següents:

-és / -ís
-essis / -issis
-és / -ís
-éssim / -íssim
-éssiu / -íssiu
-essin / -issin

1a 2a 3a

passeg és prengu essis dorm ís
mir éssim vei éssiu serv issin

L'ús dels temps verbals

El temps del verb de l'oració subordinada depèn del temps del verb de l'oració principal. Tingues en compte les combinacions següents:

 

temps verb oració principal

Temps verb oració subordinada

exemples

present d'indicatiu

present d'indicatiu

futur simple

Estudio perquè vull .

Diuen que vindran .

imperatiu

present d'indicatiu

present de subjuntiu

Fes -ho si vols .

Fes -ho quan puguis .

futur simple

present d'indicatiu

futur simple

present de subjuntiu

Direu que són barruts.

Ho farem quan podrem .

Vindran quan acabin .

condicional simple

imperfet de subjuntiu

Voldrien que hi anessis .

pretèrit indefinit

present de subjuntiu

futur simple

condicional simple

imperfet de subjuntiu

M' han dit que vingui .

vindrà .

vindríeu .

vingués .

pretèrit perfet perifràstic

condicional simple

imperfet de subjuntiu

pretèrit perfet perifràstic

Va creure que perdríem .

Va dir que callés .

Va dir el que va voler .

condicional compost

pretèrit plusquamperfet de subjuntiu

Si haguessis treballat més, ja hauries acabat .

 

•  La combinació del condicional simple (oració principal) amb imperfet d'indicatiu (oració subordinada), encara que no sigui gaire usual també és correcta.

Si llegies el diari, estaries informat.

•  Les oracions subordinades condicionals es construeixen amb l'imperfet o el plusquamperfet de subjuntiu:

 

 

oració principal

oració subordinada

temps

simple

...ho faria ( condicional )

si pogués ( imperf. subj .)

temps

compost

... hauries tret bona nota ( condicional compost )

si haguessis estudiat ( plusquamperfet subj .)

 

Recorda que a les oracions condicionals construïdes amb temps compost, el temps que cal usar a l'oració principal és el condicional compost i no pas el plusquamperfet de subjuntiu. Seria, per tant, incorrecta la frase:

Si haguessis estudiat , “haguessis tret” bona nota.

La correcta seria:

Si haguessis estudiat , hauries tret bona nota.