<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

EL CONTEXT DISCURSIU I SITUACIONAL

Per a interpretar bé un enunciat o oració, sovint no n'hi ha prou de conèixer el codi lingüístic: cal conèixer el context en què s'ha emès.
El con text discursiu d'una unitat lingüística són els elements lingüístics que l'envolten, és a dir, allò que es diu abans i allò que es diu després.
El context situacional està format per un conjunt heterogeni de factors i de circumstàncies extralingüics que envolten l'acte comunicatiu i que influeixen en la significació del missatg transmès.