<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> exder

Escriu cinc substantius derivats amb al sufix –atge que tinguin el significat d'operació tècnica, i cinc substantius més amb el sufix –ada que tinguin el significat de col·lectius generals.

Separa els elements de la paraula i indica de quin tipus són:
Esmicolar, estireganyar, esclarissar-se, sastrinyol, enamoriscar-se, saltiró, ratolí, penjarella, esquellerinc, fugisser.

Escriu un verb derivat dels següents adjectius:
Pàl.lid, gran, malalt, poruc, groc, barat, espès, agre, verd, novell

Escriu cinc mots que tinguin el mateix sufix en –atge amb el mateix significat que té en el mot “fullatge”

Separa els elements de la paraula i indica de quin tipus són:
Esgratinyar, primatxó, endormiscar-se, potinga, nomenar, ventijol, ceballut, assolellar, vagarejar, enjogassat.

Escriu un adjectiu derivats dels següents verbs:
Esborrar, fondre, enyorar, avenir, escaure, convèncer, colpir, decebre, redimir, pidolar

Escriu cinc mots que tinguin el mateix sufix en –ís que tinguin amb el mateix significat que té en el mot “enamoradís”.

Separa els elements de la paraula i indica de quin tipus són:
Geperut, escaldufar, gelabror, espetegar, menjotejar, aferrissar-se, esbojarrat, emblanquinar, llogarret, temporadeta

Escriu un adjectiu derivat dels següents adjectius:
Blau, groc, malalt, morat, roig, aspre, lleig, xic, vermell, petit.

Escriu cinc mots que tinguin el mateix sufix en –era amb el mateix significat que té en el mot “mongetera”

Separa els elements de la paraula i indica de quin tipus són:
Pedruscall, apedregar, embarbussar-se, pobrissalla, viarany, acarnissar-se, penjarella, magritxol, empatollar-se, granellut

Escriu un verb derivat dels següents substantius:
Llit, espai, mirall, cabòria, cau, preu, cabdell, ira, xarxa, joia

Escriu cinc mots que tinguin el mateix sufix en –im amb el mateix significat que té en el mot ”plugim”.

Separa els elements de la paraula i indica si es tracten de prefixos, lexemes, infixos o sufixos (1 punt): ploriquejar, ensangonar, esclarissar-se, encaparrar-se, apedregar, enamoriscar-se, ventijol, enraonar, granellut, enriolar.

Escriu deu substantius compostos de Substantiu+Verb, referits a persones, amb un sentit figurat. Exemple: somiatruites.

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indicada entre parèntesi:

•  feble (verb)

•  riure (verb)

•  trencar (adjectiu)

•  savi (adjectiu en grau superlatiu)

•  metralla (substantiu)

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indivada entre parèntesi: esclarir (verb), codony (substantiu), embussar (substantiu), pagès (adjectiu), marbre (adjectiu), trencar (adjectiu), llom (verb) lent (verb), esbufegar (substantiu), cabòria (verb).

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indicada entre parèntesi : coix (substantiu), greix (substantiu), sort (adjectiu), plor (adjectiu), tràfec (verb), agre (verb), cridar (verb), rústic (substantiu), bocí (verb), verd (verb)

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indicada entre parèntesi: bo (substantiu), maridar (substantiu), aigua (adjectiu), trencar (adjectiu), preu (verb), pàl.lid (verb), parlar (verb), fluix (substantiu), febre (verb), sanglot (verb).

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indicada entre parèntesi:

•  cridar (verb)

•  moble (verb)

•  pobre (forma culta de l'adjectiu en grau superlatiu)

•  bellugar (verb)

•  trair (substantiu)

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indicada entre parèntesi: petroli (adj.), enamorar (adj.), temor (verb), espès (verb), cridar (verb)

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indicada entre parèntesi: bellugar (nom), lliscar (adj.), ferro (adj.), feble (verb), dormir (verb).