<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> exprepo

Completa, si cal, amb la proposició que hi falta:
La Núria pentinava ........ el seu fill.
Aquesta escola ha estat construïda ...... govern ...... els nois deficients.
Hem de contribuir ..... que tot vagi bé.
Sento olor ..... colònia.
Confia ..... tenir sort.
Aquests caramels tenen gust ..... llimona.
Vaig ser l'últim ..... sortir.
S'han acostumat ..... que els facin el llit cada dia.
La por ..... que es mori l'horrotitza.
He vist ..... el teu germà.

Escriu la preposició adient, si cal, en cada cas:
•  La Núria no odia pas ........ el seu nebot.
•  Aquesta paraula no la trobarem ....... el diccionari.
•  ........ la nit farem els deures.
•  No van pensar ........ dir-li que no calia que vingués.
•  No es recordaren ....... que avui és el seu aniversari.
•  Se sentia una olor molt forta ....... carn podrida.
•  Van contribuir ....... que res no funcionés bé.
•  Aquests caramels no tenen gaire gust ....... maduixa.
•  Ha estat un hon ensurt ....... ells.
•  Han instal·lat la calefacció ....... gas.

Omple els buits amb la preposició adient, si cal:
•  Pensa ..... dir-li allò abans de les vuit.
•  Ja pots ben renyar ..... els teus fills.
•  Sento olor ..... colònia.
•  Aquest hospital ha estat construït ..... l'Ajuntamenmt ..... els malalts terminals.
•  Redorda't ..... que hem de ser-hi d'hora.
•  La presidenta es complau ..... comunicar-vos la nova adreça de l'Institut.
•  Estic acostumada ..... que els periodistes m'ho preguntin tot.
•  Heu vist com es posava vermell ..... negar-ho.
•  L'última ..... sortir va ser la Núria.
•  Ara ja estem segurs ...... que anem pel bon camí.