<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> expronom

Digues quina funció sintàctica exerceix l'oració subordinada i, si s'escau, substitueix-la per un pronom feble:

•  No era segur que fos elegida.
•  La Mercè és qui escriu millor .
•  Li sap molt greu que no vingueu .
•  No estava gens contenta del que s'havia fet .
•  No us adonàveu que jugàveu amb foc .
•  Estan cansats que tothom els maltractin .
•  No valia la pena encaparrar-s'hi tant .
•  La Meritxell diu que no hi està pas d'acord .
•  Es diu que hi haurà moltes corredisses .
•  Vam quedar que tornaríem a parlar-ne.

Substitueix els complements directe i indirecte pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  He venut la brusa a la Griselda.
•  Aviat retornaran el material a la Lluïsa.
•  Han apujat el sou al Sergi.
•  Hem encarregat les postres als nois.
•  Torneu els cromos a les noies.
•  Aquest individu ha pres les sabates al passatger del bigoti.
•  Escriviu cartes als pares.
•  Ha cedit la paraula a les delegades.
•  Sussanna, porta aquestes bombetes al pare ara mateix.
•  Tu seràs l'encarregat de donar els entrepans als nens.

Substitueix els complements pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  Van abandonar la bicicleta dins uns magatzems.
•  Posem oli a l'amanida.
•  Van dir a la professora que no vindrien pas.
•  Han tret la camioneta del garatge.
•  Donarem les paperetes als delegats.
•  Han tret molts diners del banc.
•  S'han adonat del seu error.
•  Dóna els diners als nois (verb en imperatiu).
•  Són els millors jugadors de l'equip.
•  No permetré als nois que vinguin tan tard.

Substitueix, primer, el sintagma preposicional que fa de complement del nom, i després tot el complemnet directe de les oracions següents amb el pronom feble corresponent, i torna a escriure la frase (tingues en compte que el determinant indefinit sempre s'hi manté)

 1. Tota la família patia les conseqüències del seu estat nerviós.
 2. L'Oleguer coneix tots el racons d'aquell casalot.
 3. Li demanaré que em faci una fotocòpia del contracte.
 4. Conservo unes quantes fotos de la seva visita.
 5. L'excavadora ha tallat les arrels de l'alzina.

Substitueix tots els complements i torna a escriure la frase:

l. El sastre m'ha fet el vestit estret
2. Treu-te el barret del cap
3. No em llenceu paper a les escombraries
4. Porta'm això al professor
5. Vaig enraonar d'aquest tema amb el meu germà

•  Substitueix els complements pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:
1. Posa'm el llibre damunt la taula
2. Doneu això als nois (verb en imperatiu)
3. Treu-te la fruita de la nevera
4. Parlàvem de l'excursió a les noies
5. Encara se'm coneix el sol a la cara

Substitueix els complements pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:
1. Treu-li la camisa de l'armari
2. Digueu als nois que vindrem tard
3. Se'm van dur el cotxe del garatge
4. Donarem les carpetes als nens
5. El cambrer m'ha servit la sopa freda

Substitueix els complements subratllats pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase.
1. L 'Anna ha comprat pomes a la botiga de la cantonada
2. M 'han tret el llibre del calaix
3. He donat als nens diners de la guardiola
4. Li han posat massa sucre a la llet
5. Deixeu-me paper a l'armari

Substitueix tots els complements possibles pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  No em puc treure del cor aquesta pena.
•  Posa'm diners a la guardiola (verb en imperatiu).
•  Es va dur el cotxe del garatge.
•  Se t'ha posat sorra al banyador.
•  Dóna almoina als captaires (verb en imperatiu).
•  He tret les sabates de l'armari.
•  Doneu els llibres a les noies (verb en imperatiu).
•  Emporteu-vos les cadires d'aquí (verb en imperatiu).
•  Han agafat diners de la caixa.
•  Dóna això als nois (verb en imperatiu).

Substitueix tots els complements possibles pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase

 1. A la sortida el conserge distribueix programes als assistents.
 2. Se t'ha posat una mosca al plat.
 3. Vull emportar-me cadires al pati.
 4. Se't va posar furiós.
 5. Porta el cotxe al mecànic (verb en imperatiu)
 6. Llegeix la carta als col·laboradors (verb en imperatiu)
 7. Haurem de treure el cotxe d'aquí.
 8. Duc aigua als nois.
 9. Enviaran les cartes per correu a les redactores.
 10. Treu vi de la nevera

Substitueix els complements pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  Doneu les postals a les turistes (verb en imperatiu)
•  Han recollit els tiquets als abonats
•  Us han posat una antena a la teulada
•  Han tret la taula del menjador (dos complenments)
•  Són els visitants que esperàvem .
Substitueix els complements subratllats pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:
•  Hem agafat la camisa del calaix.
•  Hem donat els papers a les secretàries .
•  Agafa-li el llibre del prestatge .
•  Porta'm això a casa.
•  Li llençava massa pilotes fora de la porteria .

Substitueix els complements pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  Hem tret el cotxe del garatge .
•  Dóna la carpeta a la noia .
•  Porta-li enciams de l'hort
•  Ves a recollir-me el noi a l'escola .
•  Li posava massa sucre al cafè

Substitueix els complements pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  Porteu les carpetes a les noies (verb en imperatiu).
•  Has donat els impresos als alumnes .
•  Us han deixat unes factures damunt la taula .
•  Han agafat llet de la nevera .
•  Ja són les vuit en punt .
•  Substitueix els complements subratllats i torna a escriure la frase:
•  Vols donar els informes a les secretàries .
•  Treu la moto del garatge .
•  Venen flors a la botiga de la cantonada .
•  Són els informes que m'han demanat .
•  Han donat les targetes als clients .

Substitueix els complements pel pronom feble corresponent i torna a escriure la frase:

•  Porta els llibres a les bibliotecàries .
•  Agafa el llapis del calaix .
•  Els han deixat menjar a la nevera .
•  Han fet sortir aigua del pou per als animals .
•  Vull donar la llibreta als alumnes .

Substitueix tots els complements possibles pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  Colliu tres roses vermelles i dues de blanques.
•  L'Anna ha comprat sabates a la sabateria Casas.
•  En Fèlix ha tret aigua del pou.
•  Acostumeu-vos llevar-vos d'hora.
•  Us han venut el vi agre.
•  Si hi entro se'm posa pols a les sabates.
•  Comunica a l'Anna que vingui.
•  S'ha casat amb la teva amiga.
•  Treu el iogurt de la nevera.
•  Han tornat els treballs als professors.

Substitueix els complements pels pronoms febles corresponents i torna a escriure la frase:

•  Ja han llegit uns quants llibres.
•  No ha deixat menjar al rebost.
•  Han tret diners de la caixa.
•  Encara no han accedit als arxius de l'empresa.
•  Li ha portat el vestit ben planxat.
•  Se'm posa la cara vermella.
•  Digueu als nens que no cridin (verb en imperatiu).
•  En Miquel s'ha fet ric amb aquest negoci.
•  Agafeu la moto d el garatge (verb en imperatiu).
•  Han donat les notes als alumnes.