<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> exverbs

Escriu la conjugació completa del temps verbal indicat entre parèntesi:
•  escriure (pret. perfet simple)
•  saber (pert. imperfet de subjuntiu)
•  venir (imperatiu)
•  fer (present de subjuntiu)
•  reduir (pret. imperfet d'indicatiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi i indica els diferents lexemes del verb:
aprendre (pret. imperfet indicatiu)
caure (pret. perfet subjuntiu)
poder (present subjuntiu)
confondre (pret. imperfet indicatiu)
moldre (pret. pluscuamperfet indicatiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi indica els diferents lexemes del verb:
poder (pret. perfet simple)
saber (imperatiu)
treure (pret. impefet subjuntiu)
caure (pret. imperfet indicatiu)
escollir (present subjuntiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi i indica els diferents lexemes del verb:
traduir (present indicatiu)
viure (pret. imperfet subjuntiu)
escriure (pret. perfet indicatiu; forma simple)
caure (pret. imperfet indicatiu)
poder (imperatiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi i indica els diferents lexemes verbals:
reduir (present indicatiu)
moure (pret. imperfet indicatiu)
venir (pret. perfet indicatiu; forma simple)
riure (pret. imperfet subjuntiu)
escriure (imperatiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi dels següents verbs:
Consentir (present de subjuntiu), jeure (pret. imperfet de subjuntiu), poder (pret. perfet simple), conduir (pret. imperfet d'indicatiu), viure (imperatiu).

Indica els diferents lexemes verbals que presenten els següents verbs i escriu-ne un exemple de cada (1 punt): fondre, creure, deure, dur, aparèixer.
moure, riure, veure, aprendre, doldre

Omple els buits amb una forma adequada del verb ser o estar (no pot ser cap temps compost):
•  Aquella aigua ..... ben tèrbola.
•  Aquella botiga ..... tancada tot el mes d'agost per vacances.
•  La llet deu ..... a la nevera.
•  El meu germà, que ..... a París, ara es troba aquí per uns quants dies. -
•  En Joan ..... malalt.
•  Aquell gerro ..... trencat.
•  ..... afiliat a cap partit?
•  Els nostres veïns ..... de vacances.
•  L'aigua ..... calenta posada als fogons.
•  Tot el dia ..... nevant.

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi:
caber (imperatiu), viure (pret. imperfet de subjuntiu), poder (present de subjuntiu), fer (pret. perfet simple), cloure (pret. imperfet d'indicatiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi:
•  cabre (pret. imperfet de subjuntiu)
•  fer (pret. perfet simple d'indicatiu)
•  pressentir (present de subjuntiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi:
saber (imperatiu), escriure (pret. imperfet de subjuntiu), voler (present de subjuntiu), ser (pret. perfet simple), construir (pret. imperfet d'indicatiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi:
•  Saber (imperatiu)
•  Dissentir (present d'indicatiu)
•  Escaure's (pretèrit imperfet d'indicatiu)
•  Ser (pretèrit perfet d'indicatiu; forma simple)
•  Escriure (pretèrit imperfet de subjuntiu)

Conjuga els temps verbals indicats entre parèntesi:
•  Caber (imperatiu)
•  Tossir (present d'indicatiu)
•  Coure (pretèrit imperfet d'indicatiu)
•  Escriure (pretèrit perfet d'indicatiu; forma simple)
•  Jeure (pretèrit imperfet de subjuntiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi:
•  saber (pret. imperfet de subjuntiu)
•  ser (pret. perfet simple d'indicatiu)
•  consentir (present de subjuntiu)

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi: reduir (pretèrit imperfet d'indicatiu), treure (pret. imperfet de subjuntiu), aprendre (pret. perfet simple d'indicatiu), fer (present de subjuntiu), escriure (imperatiu).

Escriu els diferents lexemes que trobis de cada verb, indica com s'anomenen i escriu-ne un exemple de cada: beure, dir, creure, vendre, moldre.

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesis:
•  anar (present de subjuntiu)
•  córrer (pretèrit perfet d'indicatiu: forma simple)
•  fer (imperatiu)
•  treure (pretèrit imperfet de subjuntiu)
•  reduir (pretèrit imperfet d'indicatiu)

Indica els diferents lexemes de cada verb: treure, beure, respondre, aparèixer, valer.

Conjuga el temps verbal indicat entre parèntesi:
comprendre (pret. imperfet de subjuntiu)
cloure (pret. imperfet d'indicatiu)
caber (imperatiu)
escollir (present de subjuntiu)
suplir (pret. pluscuamperfet de subjuntiu)
atreure (pret. imperfet de subjuntiu)
coure (pret. imperfet d'indicatiu)
saber (imperatiu)
tossir (present de subjuntiu)
empènyer (ret. Imperfet de subjuntiu)