<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> subpred

L'ESTRUCTURA DE L'ORACIÓ: EL SUBJECTE I EL PREDICAT

•  Una oració o frase és un enunciat independent amb sentit complet.

 

són oracions

no són oracions

- La Lluïsa menja un gelat.

- Neva.

- Havien promès un augment de sou.

- Ha parlat amb tothom, en Pere.

- Aquell xicot estranger és músic.

- Què faràs diumenge?

- I ara!

- No.

- Aquella noia rossa.

- L'augment de sou.

- Un miler de persones.

- La gavardina al penja-robes.

- Vaga d'autobusos.

 

L'oració sol estar formada per un sintagma nominal ( SN ), que fa la funció de subjecte, i un sintagma verbal ( SV ), que fa la funció de predicat.

 

oració

subjecte (SN)

predicat (SV)

L'Anna estudia grec.

No té gaire gana, la nena.

Demà plourà.

Estava molt contenta.

l'Anna

la nena

no n'hi ha

elidit (ella)

Estudia grec.

No té gaire gana.

Demà plourà.

Estava molt contenta.

 

•  Les oracions s'estructuren en unitats més petites que reben el nom de sintagmes . Un sintagma és un conjunt de mots agrupats a l'entorn d'un nucli. Si el nucli és un nom s'anomena sintagma nominal (SN) . Si el nucli és un verb s'anomena sintagma verbal (SV) .

Són sintagmes nominals:

El teu pare.
Un restaurant xinès.

Són sintagmes verbals:

Estudiava tota la nit.
Va xiular una falta.

El SN pot fer la funció de subjecte . El subjecte designa éssers, coses, fets, etc. dels quals es diu alguna cosa.

El SV fa la funció de predicat . El predicat expressa el comportament del subjecte o ens en dóna alguna informació.

En Jaume deixa l'abric a l'armari. En Jaume és el subjecte (SN)
deixa l'abric a l'armari és el predicat (SV)

Hi ha d'haver una concordança de nombre i persona entre le subjecte i el predicat.

Les dones parlaven de política.
3a pers. pl. 3a pers. pl.

L'arbitre va xiular un penal.
3a pers. sing. 3a pers. sing.

A vegades el subjecte es pot sobreentrendre i no aparèixer a l'oració. En aquests casos diem que el subjecte està elidit .

Estudieu poc. ( vosaltres )
Sempre menja fora de casa. ( ell, ella )

Hi ha oracions que són impersonals perquè el predicat ja ho expressa tot, i no tenen subjecte.

Plou.
Hi ha contaminació.
Es parla català.

Hi ha dues classes fonamentals de frases, segons el tipus de verb:

Frases de predicat nominal . Són les frases construïdes amb verbs atributius ( ser, estar, semblar ...)

En Joan és metge.
L'Anna sembla trista.
Els fills estan malalts.

Frases de predicat verbal . Són les frases construïdes amb altres tipus de verbs, és a dir, amb verbs predicatius.

El conferenciant parlarà d'aquest tema.
L'Oriol escriu una carta a la Maria.