<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> textcom

EL TEXT COM A UNITAT DE SIGNIFICACIÓ

El text és la unitat comunicativa en què l'emissor concreta el seu pensament ja sigui en la llengua oral o en l'escrita. La seva extensió pot variar des d'una simple exclamació fins a una novel·la o una tesi doctoral.