<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> vers

TIPUS DE VERS

ANISOSIL.LÀBIC .- Referit als versos d'un poema quan tenen diferent número de síl.labes. Quan, al contrari, tots tenen el mateix número de síl.labes parlem de versos isosil.làbics.

APARIAT .- Combinació mètrica de dos versos que rimen en consonant o en assonant. Habitualment es presenten en tirallongues d'extensió il.limitada.

ART MAJOR/ART MENOR .- Distinció classificadora del versos, en funció del seu número de síl.labes. Segons aquesta divisió, són versos d'art menor els que tenen vuit o menys síl.labes, i d'art major els versos amb nou o més síl.labes.

BISÍL.LAB .- Vers de dues síl.labes. és escassament usat.

DECASÍL.LAB .- Vers de deu síl.labes. és el vers per excel.lència de la poesia catalana, amb l'estructura cesurada 4+6. També pot presentar l'estructura de l'èpica francesa 6+4 i la d'influència castellana 5+5.

DODECASÍL.LAB .- Vers de dotze síl.labes sense cesura, a diferència de l'alexandrí. Ha estat molt poc utilitzat.

ENEASÍL.LAB .- Vers de nou síl.labes. Molt poc utilitzat en la poesia catalana.

HENDECASÍL.LAB .- Vers d'onze síl.labes. Molt poc usat en la poesia catalana.

HEPTÀMETRE .- Vers grec i llatí, format per set peus mètrics.

HEPTASÍL.LAB .- Vers de set síl.labes. Molt habitual en la poesia catalana, tant culta com popular.

HEXÀMETRE .- Vers grec i llatí, format per sis peus mètrics.

HEXASÍL.LAB .- Vers de sis síl.labes. Freqnentment utilitzat pels trobadors i pels poetes catalans del s.XIV.

MONOSÍL.LAB .- Vers d'una síl.laba.

OCTONARI .- Vers de setze síl.labes. Infreqüent.

OCTOSÍL.LAB .- Vers de vuit síl.labes, eminentment narratiu. Fou molt utilitzat durant l'Edat Mitjana.

PENTÀMETRE .- Vers grec i llatí format per cinc peus mètrics (dos dàctils o espondeus, un espondeu i dos anapèstics).

PENTASÍL.LAB .- Vers de cinc síl.labes.

TETRASÍL.LAB .- Vers de quatre síl.labes. És el més curt dels utilitzats tradicionalment en la lírica catalana. Jaume Roig hi va escriure el seu Spill o llibre de les dones.

TREDECASÍL.LAB .- Vers de tretze síl.labes. No té cap tradició en la literatura catalana.

TRISÍL.LAB .- Vers de tres síl.labes. Molt escassament usat en la poesia catalana.

VERS COIX .- Vers defectuós per manca d'alguna síl.laba mètrica, en relació a la mesura que hauria de tenir. VERS ESPARS .- Vers que, dintre d'una composició rimada, no rima. És un vers blanc, dins una composició amb rima. VERS ESTRAMP .- Vers decasíl.lab femení, sense rima.

VERS LLIURE .- Vers no sotmès a cap estructura regular, rítmica o mètrica, en la composició. És l'absència de qualsevol tipus de regularitat -i no pas la més evident de rima - el que determina que el vers sigui lliure.