<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

Fes la transcripció fonètica i el comentari dels contactes vocàlics i consonàntics:

•  faig una ratlla ben fina
•  no tinc gens d'aigua
•  sóc generós amb ell
•  vaig veure cent homes armats
•  han menjat molt durant cinc setmanes
•  han begut en un porró esquerdat
•  mereix un càstig
•  els exàmens globals són fàcils
•  aquest àngel no mou les ales -
•  faig nosa a tot arreu
•  diumenge de Setmana Santa
•  aquest enfarfec de coses
•  tres rosses m'esperaven pacientment
•  van copiar-ho amb un bolígraf vermell
•  aleshores eren forts i valents
•  un mateix esquitx de fang
•  admiràveu un lloc idíl.lic
•  veia aquest arbre
•  hem fet un joc dur
•  és un jove amable amb ella.
•  fent-ho així ho faig bé.