<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

Insereix la segona oració en la primera fent ús d'un relatiu:
(Exemple: Era un detall. Havíem d'insistir especialement en aquest detall>
Era un detall en què haviém d'insistir especialment)
•  La Maria ens dugué ràpidament a la ruïna. Ens associàrem de seguida amb la Maria.
•  Els temes eren intranscendents. Parlàvem d'aquests temes a l'hora de l'esbarjo.
•  Els diners van desaparèixer del calaix de dalt. Comptàveu amb aquests diners.
•  La llitera és de disseny. Heu transportat el lesionat amb aquesta llitera.
•  Les petiteses ens fan molta malícia. Us fixeu en aquestes petiteses.
•  Es tractava d'una dada. No estàvem segurs d'aquesta dada.
•  Aquesta és la germana. Cofiàvem en aquesta germana més que en ningú.
•  Els perills no eren tan imaginaris. Heu exposat tot el grup a aquests perills.
•  Són temptacions juvenils. Tothom ha caigut en aquestes temptacions juvenils.
•  L'automòbil és diferent del de d'ahir. Avui ens ha sorprès amb l'automòbil.

Omple els buits de les oracions següents amb la forma corresponent del relatiu (si cal, precedida de preposició).
•  La secretària ................... vas donar l'informe és molt eficient.
•  El negoci ............... han invertit tot el seu capital ha resultat fructífer.
•  La noia .............. vas anar a la Cerdanya va néixer a l'illa de Sardenya.
•  Els detalls ............. es fixa ens posen a tot neguitosos.
•  Aquesta és l'ermita ............. es van casar.
•  Es tractava d'unes dades ..................... no acabàvem d'estar segures.
•  L'agent de la policia ............... ens hem adreçat ha dit que s'ocuparia de l'afer.
•  Han posat a la seva filla el nom d'una actriu .............. s'havien identificat d'adolescents.
•  Aquest projecte de llei, .............. compta amb el suport de diversos parlamentaris, suposa una gran millora.
•  La zona ............... t'he parlat és el polígon industrial de Can Gavadons.