<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX

Durant el primer terç del segle XX es produeix una recuperació d'àmbits d'ús social de la llengua. En l'ensenyament, malgrat les prohibicions s'observa una lenta catalanització.

Durant aquest període en català passà per aquestes etapes:
1ª) 1923-1930: repressió de l'ús social instigada per la dictadura de Primo de Rivera;
2ª) 1931-1936: la segona república va reemprendre el  procés de normalització.

Es durant la República quan gràcies a l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia (1932) el català gaudí de la condició de cooficialitat, i per tant, d'un avenç de l'ús públic i oficial, que comportà la seva  penetració en l'administració pública, en la universitat (creació de la U.A.B.), en els mitjans de comunicació (Radio Associació de Catalunya), en la premsa (sis diaris el 1936), en les editorials (850 títols el 1936), etc. També es produeixen avenços en favor del català a València i les Illes.

Durant la Guerra Civil (1936-39), l'Estatut fou suprimit i s'inicià la dictadura franquista, que comportà una pèrdua d'àmbits d'ús del català.