Etapa 1


La vagoneta de la dreta està dalt de tot, aturada
La vagoneta de l'esquerra està baix de tot, aturada 

El final de cursa de l'esquerra està detectant la vagoneta que està a baix

La cèl·lula fotoelèctrica està en marxa, detectant l'entrada de passatgers. Al cap de 5 segons (temps parametritzable) d'inactivitat, sense passar persones, el sistema està disposat per a començar a funcionar

El led groc, d'espera està encès

Si el sistema està en automàtic, al cap d'aquest temps, es posarà en marxa, passant a l'etapa 2

Si el sistema està en manual, a més a més de transcórrer el temps de seguretat, l'operador haurà de confirmar la marxa, via sonda de so (donar una palmellada, per exemple). Durant aquesta espera, el led groc es posa intermitent, i sona el brunzidor, també de forma intermitent

Si mentre s'està esperant la conformitat de l'operador, es detecta el pas d'alguna persona, el sistema reinicialitzarà el temporitzador, tornant a esperar els 5 segons d'inactivitat