Finals de Cursa

Els Finals de Cursa s'utilitzen per a detectar quan les vagonetes arriben al final del seu recorregut, i per tant cal aturar el motor. N´hi dos, un per a cada vagoneta.

En la fotografia es pot veure la situació en que la vagoneta de la dreta està a baix del tot i per tant està prement el fi de cursa corresponent. L'altre està lliure, evidentment. 

El sistema contempla l'alarma de que simultàniament estiguessin premuts els dos finals de cursa (ambivalència de finals de cursa).

Els finals de cursa es tracten com a polsador normalment tancats (N.C), que quan es premen s'obren. Així en el cas de que es tallés algun cable donaria senyal de final de cursa, i o bé aturaria el motor, o bé donaria alarma d'ambivalència.
 
 

senyalitzar el funcionament del sistema

El LED verd de l'esquerra s'encén quan la vagoneta de l'esquerra està baixant.

El LED verd de la dreta s'encén quan la vagoneta de la dreta està baixant.

El LED groc s'encén

  • Fix quan el motor està aturat, esperant a que pugin i baixin els passatgers
  • Intermitent quan ja ha transcorregut el temps de seguretat sense activitat de pujada ni baixada, i el sistema està funcionant en manual, i per tant està esperant la conformitat de marxa de l'operador (via sonda de so). Simultàniament, el brunzidor, estarà sonant de forma intermitent
El LED vermell s'encén 
  • Fix quan hi ha un error (una alarma). Simultàniament, el brunzidor, estarà sonant de forma contínua

  • Intermitent quan l'alarma s'ha subsanat, però s'està pendent de la conformitat de marxa (sonda de so). Simultàniament, el brunzidor, estarà sonant de forma intermitent


Les Politges serveixen per a transmetre el moviment del motor a les vagonetes. La politja central està solidària amb l'eix del motor