Maqueta de Funicular (SADEX)
  fmunient@pie.xtec.es
Especificacions del Projecte Etapes del Moviment de la maqueta Software de Control Hardware del Projecte Simulació  del moviment de la maqueta